Type Behandeling Tarief

Intake

€ 55,60

Vervolgbehandelingen

Behandeling fysiotherapie

€ 37,60

Behandeling sportfysiotherapie

€ 37,60

Behandeling manuele therapie

€ 52,50

Behandeling psychosomatische fysiotherapie

€ 52,50

Behandeling geriatrie fysiotherapie

€ 55,60

Oedeemtherapie | manuele lymfedrainage

€ 55,60

Bekkenfysiotherapie

€ 55,60

 

Screening zonder vervolgbehandeling

€ 18,00

Lange zitting (60 min) voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen

€ 75,20

Aan huis toeslag

€ 18,00

Toeslag verzorgingshuis

€ 10,80

 

Eenmalig onderzoek (inclusief rapportage huisarts / specialist)

€ 72,20

Eenvoudige, korte rapporten (op verzoek)

€ 37,60

Complexe, uitgebreide rapporten (op verzoek)

€ 75,20

Bovengenoemde tarieven gelden indien uw zorgverzekeraar de behandelingen niet vergoedt, bijvoorbeeld omdat u al over uw budget heen bent of omdat u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten.

De contractuele tarieven die zorgverzekeraars met ons hebben afgesloten verschillen per verzekering en zijn over het algemeen lager dan bovengenoemde tarieven.

Voorkom verrassingen, bekijk uw polis.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voorde behandeling afgezegd te worden. Indien u niet of niet tijdig afzegt, behouden wij ons het recht voor 75% van het tarief van de behandeling bij u in rekening te brengen.

Dit bedrag wordt NIET door uw zorgverzekeraar vergoed.