Ontdekken, bewegen, spelen, sporten!

Bewegen is leuk en gezond en wat fijn wanneer een kind daar plezier in heeft. Maar wat wanneer u of uw kind merkt dat het bewegen niet lukt of dat dit veel moeite kost of zelfs problemen geeft? Wanneer uw baby bijvoorbeeld een voorkeurshouding heeft of niet gaat kruipen of laat gaat lopen. Of wanneer uw peuter alsmaar valt,  uw kleuter niet wil/kan knutselen of kleuren en uw kind op de basisschool moeite met schrijven heeft of de zwemles zo moeilijk vindt. Of uw kind geen goede houding of zelfs pijnklachten heeft!

Kinderen ontwikkelen hun zintuigen en het bewegen (motoriek) spelenderwijs.Meestal gaat dat goed en vanzelf. Bij sommige kinderen, verloopt deze ontwikkel ing echter langzamer of misschien zelfs anders dan bij leeftijdsgenootjes. Deze kinderen hebben dan meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Signalen die bij zuigelingen kunnen wijzen op ontwikkelingsproblemen zijn bijvoorbeeld minder kracht, overstrekken, een voorkeurshouding, moeite met het veranderen van houding of later gaan rollen, kruipen of lopen.

Bij kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen verminderde motorische vaardigheden hen belemmeren bij hun dagelijkse activiteiten. Thuis (aan- en uitkleden, eten, leren fietsen), op school (schrijven, handenarbeid, gymnastiek), bij het buitenspelen of bij een sportclub. De kinderfysiotherapeut onderzoekt en behandelt kinderen van 0-18 jaar. Kinderfysiotherapie is een vervolgopleiding na de basisopleiding tot algemeen fysiotherapeut.

De behandeling bij een kinderfysiotherapeut bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun bewegingsvaardigheden ontwikkelen en verbeteren. Dit gebeurt op een speelse manier die aansluit bij de leeftijd en belevingswereld van het kind. De praktijkruimte is speciaal ingericht voor het werken met kinderen. Misschien wordt uw kind verwezen door de consultatiebureau/jeugdarts of de huisarts of specialist. Ook zonder verwijzing kunt u een afspraak maken wanneer u zelf of op advies van een leerkracht of sportcoach een afspraak bij onze kinderfysiotherapeut wilt.

De kosten voor kinderfysiotherapie bij een geregistreerd kinderfysiotherapeut worden vergoed vanuit de basisverzekering (9x en indien nodig nogmaals 9x) en nadien uit de aanvullende verzekering. Bij chronische aandoeningen worden alle noodzakelijke behandelingen vergoed. Op advies van een huisarts, jeugdarts of specialist kan de behandeling ook aan huis plaats vinden. Voor meer informatie is op de praktijk de folder ‘Naar de kinderfysiotherapeut’ van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie, voor u beschikbaar.