Om te zorgen dat onze hulp zo goed mogelijk tot zijn recht komt en u zo goed mogelijk te informeren vragen we graag uw aandacht voor het onderstaande:

● Neem bij de eerste afspraak ​verzekeringspas en geldig identiteitsbewijs​ mee. Eventuele veranderingen (verzekering, telefoonnummer, adres, etc.) graag meteen doorgeven.

● U hoeft uzelf niet te melden bij de receptie, u kunt in de wachtkamer​ ​plaatsnemen.

● Graag bij elke behandeling een handdoek of badlaken meenemen om op te liggen of om op de trainingstoestellen en oefenmatten te leggen.

● Hierbij geeft u de fysiotherapeut toestemming voor een fysiotherapeutisch onderzoek, het opvragen en uitwisselen van informatie bij uw arts, verslaglegging en rapportage.

● Onze praktijk is tevens een opleidingspraktijk. Het kan zijn dat er een stagiair(e) aanwezig is tijdens uw behandeling.

● Kijk in uw polis uw vergoedingen ​Fysiotherapie​ na (aantal behandelingen of budget) of bel hiervoor met uw zorgverzekeraar. Vergoedingen kunnen per verzekering, per polis én per jaar verschillen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.

● Let er wel op dat u maximaal 1 behandeling per dag vergoed krijgt. Ook als u nog ergens anders dan in onze praktijk een behandeling heeft! Uitzondering hierop is als uw eerste afspraak bestaat uit een intake en onderzoek en meteen daarna een 1e​ ​ behandeling. N.B.: Dit wordt bij uw verzekering ook als zodanig gedeclareerd: Intake en 1e​ ​ behandelsessie. Bij DTF (FT zonder verwijzing) zijn wij ook verplicht een zogenoemde Screening te verrichten en declareren.

● Tarieven ​Manuele Therapie ​of ​Kinderfysiotherapie​ wijken af van reguliere basis fysiotherapie tarieven. Controleer eventuele vergoeding s.v.p. zelf in uw polisvoorwaarden.

● Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en declareren rechtstreeks bij de ziektekostenverzekering. U krijgt dan dus zelf géén rekening van ons.

● Als u niet voor bovengenoemde therapievormen verzekerd bent of uw verzekerd budget overschrijdt, hanteren wij onze praktijk tarieven. U krijgt dan uiteraard wél een rekening die u zelf moet voldoen. Zie voor de praktijk tarieven en betalingsvoorwaarden pagina 2.

● De zorgverzekeraars verplichten ons bij al onze patienten een klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren. Deze vragenlijst wordt u per e-mail toegezonden. We hopen uiteraard op een maximale positieve waardering. Maar als u onverhoopt toch zaken mist of niet goed ervaren hebt, dan zouden we het enorm op prijs stellen als u dat dan éérst rechtstreeks met ons zou terugkoppelen. We zullen er dan alles aan doen om u alsnog tot een tevreden Fysiotherapie Coevering klant te maken.

● Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u dit uiterlijk ​24 uur van tevoren​ af te zeggen. Ook in overmacht situaties (ziekte, file, autopech, etc.). Ook in deze gevallen zijn wij genoodzaakt​ ​de kosten van de geplande behandeltijd bij uzelf in rekening te brengen. De verzekering vergoedt dit niet. U kunt telefonisch afzeggen of verzetten of een e-mail sturen (​info@fysiotherapie-coevering.nl​). Dat kan ook buiten kantooruren en in het weekend.

● Wij kunnen niet garant staan voor uw​ ​persoonlijke eigendommen.​ ​Neem waardevolle zaken en jassen mee naar de behandelkamer of omkleedruimtes van de oefenzaal.