Beste cliënt,

Het zal u zeker niet zijn ontgaan dat het coronavirus, COVID-19, grote impact heeft op onze samenleving. Deze crisis treft ons allemaal. De gevolgen zijn nog steeds niet volledig te overzien, maar we zullen elkaar helpen waar we kunnen.

Wij vinden het erg belangrijk dat we met iedere beslissing die we nemen, luisteren naar de adviezen van de experts en landelijke richtlijnen zo nauwkeurig mogelijk opvolgen. Ons beleid zal hier dan ook altijd op worden afgestemd.

Alleen reguliere behandelingen bij noodzakelijke zorg én inzet E-Health
We laten op dit moment alleen hoogstnoodzakelijke fysiotherapeutische en ergotherapeutische behandelingen doorgaan. Hiermee volgen wij de meest recent gepubliceerde richtlijnen vanuit het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) in samenspraak met VWS en het RIVM.

Om u en onze therapeuten zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij extra maatregelen om risico’s op besmetting te verkleinen.

Samen met uw fysiotherapeut wordt bekeken of het noodzakelijk is om uw behandeling voort te zetten in de praktijk. De therapeut zal dit beoordelen door middel van een telefonisch vraaggesprek, waarbij naar verschillende factoren gekeken wordt.

Wanneer er besloten wordt dat u uw behandeling in de praktijk kan voortzetten zal dit op een zorgvuldige en verantwoorde manier gebeuren, waarbij het voorkomen van besmetting en de gezondheid van u en onze therapeuten de allerhoogste prioriteit heeft. Hiervoor worden alle mogelijke hygiënische maatregelen getroffen en nemen wij social distancing in acht.

Wanneer u niet onder de noodzakelijke zorg valt, wordt in overleg uw behandeling voortgezet via E-Health (telefonisch- of videoconsult). Ook deze behandelvorm wordt vergoed door de zorgverzekeraar indien u voor fysiotherapie verzekerd bent. 

Schouder aan schouder met huisartsen en medici
De huisartsen en specialisten doen op dit moment een dringend beroep op de inzet van fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Ons wordt daarom gevraagd noodzakelijke fysiotherapeutische en ergotherapeutische zorg te blijven leveren, zodat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden.

Tot slot hopen wij dat u gezond blijft en we wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Heeft u vragen, schroom niet contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Frank Beelen en Tim van Beers
Directie B-Fysic

23-03-2020